FRÅN TOFTA SANDTAG TILL TINGSTÄDETRÄSK 2002-12-08

Follingbogropen

Vestigia terrent!

Träkumlagropen

Tingstäde Wolfgang Kalle och Jens

Vid Tingstäde kyrka

Foto: Örjan Rudstedt 2002

Fler skridskolänkar hittar du på aorist