Isläggningen vid Hoburgen väster och söderut. Is så långt ögant når speciellt söderut ner mot Öland. Tjocklek och bärighet okänd. Några svanar gick dock på isen någon km ut söder om Hoburgsklippan. Foto: Örjan Rudstedt