En dag på Tingstäde och Bäste träsk.

Lördagen den 25 januari 2003

Kalle Nyberg och Bengt-Olof Grahn tar de sista avslutande skären på Tingstäde träsk.

Notera det speciella gotländska ljuset, synligt även mitt i vintern!

Bulverket i synis. Man ser tydligt ursparningen i den grova stocken. Här är vattendjupet ca 1,5 meter.

Kalle Nyberg leder gruppen på Bästeträsk

Bengt -Olof Grahn, Kalle Nyberg Jan Sundfeldt och Beppe Arvidsson på Bästeträsk.

Några av oss fick kryssa en ny sjö på 300 listan. Det lilla kalkbrottet öster om Bästeträsk befors fram och tillbaka.

Här är vattnet nästan som i medelhavet med ett siktdjup i turkost på  10 tals meter.

samtliga bilder foto: Örjan Rudstedt