Elevinformation

undervisn.jpg (17373 bytes)

Latin Medb. skolan Lidingö

991103

Till våra "absent friends"

Översättning till stycket 6:3

( Pueri e morte evadunt.)

Gossarna undkommer döden.

Mamma satt i atriet och väntade på tvillingarna. Till sist kom gossarna in. Snabbt gick de fram till sin mor men de sa ingenting.Lucius grät. Även Marcus kunde knappt hålla tillbaka tårarna. Vad är det sade mamman oroligt.Vad har ni gjort? Svara! Varför kan ni inte svara? Vad är det? Men gossarna svarade ingenting. Modern frågade ånyo. Vad är det Marcus? Varför kan du inte svara? Till sist sade Marcus. Vi var på Nya Forum och tittade på de nya biblioteken. Många arbetare höll på med att bygga   murar. Stora  stenar hängde från de höga lyftkranarna. Vi stod vid foten av en mur. Där stod många andra människor och tittade. Plötsligt hörde vi ett högt rop. Akta er stockar! Akta er! Gå undan gå undan! Det är farligt. Vi gick snabbt undan. Men en enda  stannade kvar. Plötsligt föll en stor sten från lyftkranen  på den stackars mannen. Han dog på fläcken. Vi blev väldigt...Vid pollux utbrast modern förfärad. Ni hade tur.( Ni har varit lyckliga) Det var knappt att ni undkom döden.

P.S

In lacrimis voluptas I tårar vällust var   skalden Bengt Lidners favorituttryck. /cf även Ovidius Tristia IV 3, 37

 

Nästa kurstillfälle blir torsd 11/11-99 kl 18.00 stycket 7:1 bör prepareras!

Väl mött

 


991103
Alfa privativum och copulativum. Privare har betydelsen beröva, frånhända på latin. Copulare har betydelsen förena.Således berövande och förenande alfa. A- i betydelsen icke har vi i en massa ord tex atypi. amoralisk, amorf. Det sammanlänkande alfa är ovanligare men vi har det i det grekiska ordet adelphos, broder, syskon; eg. från samma moderliv. c.f.  filadelfia, broderskärlek.


Hej!

Några tips när det gäller sökning av latinska ord. Ett omfattande latinskt -engelskt lexikon ( Lewis & Short ) hittar ni här http://www.perseus.tufts.edu/lexica.html

991006


Så till ordet "Tandem" i sanning en märklig betydelseglidning om nu min sagesman är riktig.

En förklaring är då att ordet fått sin nuvarande betydelse "Två på rad" genom engelskt studentslang.

En översättning av det latinska ordet tandem (äntligen, till sist) ger i engelskan bl.a " at length" översatt med "på längden."Vi får väl se om denna förklaring håller för en granskning under luppen!?

991006 

 

Ang. Räkneord.

 

Det finns några alternativa sätt att med bokstäver återge romerska grundtal.

Quattuor(4) kan således skrivas IIII eller IV

Novem(9)  VIIII eller IX

På samma sätt med quattuordecim(14) XIIII eller XIV och undeviginti (19) XVIIII el. XIX.

Quadraginta (40) kan skrivas XXXX eller XL.

Quingenti (500) kan skrivas D eller och mindre vanligt med  bakvc.jpg (804 bytes)

Mille (1000) skrivs vanligen M men kan även skrivas Cbakvc.jpg (804 bytes)

Med ledning av detta kan ni nu lösa uppgiften på sid 26 i Via Nova. Huset th i bild (uppgift d) är från 1643.

 


Från detta över till uttrycket  Ad hoc; ordagrannt betyder det " till detta". För att ge det mera substans  väljer jag översättningen "till detta speciella syfte". Vi tar några exempel på användningen " I would accept opportunities in TV  on an ad hoc basis" he said...ad hoc committees to examine specific problems.


Apropås " Manus manum lavat" Den ena skurken hjälper den andre. " Den ena handen tvättar den andra."

Den finns både hos  Seneca : Apocolocyntosis se nedan! och hos Petronius Cena  Trimalchionis

 

[9] Tandem Iovi venit in mentem, privatis intra curiam morantibus [senatoribus non licere] sententiam
dicere nec disputare. "Ego" inquit "p. c. interrogare vobis permiseram, vos mera mapalia fecistis. Volo ut
servetis disciplinam curiae. Hic qualiscunque est, quid de nobis existimabit? Illo dimisso primus
interrogatur sententiam Ianus pater. Is designatus erat in kal. Iulias postmeridianus consul, homo
quantumvis vafer, qui semper videt a Îma pr–ssv ka† ™póssv: Is multa diserte, quod in foro vivebat,
dixit, quae notarius persequi non potuit, et ideo non refero, ne aliis verbis ponam, quae ab illo dicta sunt.
Multa dixit de magnitudine deorum: non debere hunc vulgo dari honorem. "Olim" inquit "magna res erat
deum fieri: iam Fabam mimum fecistis. Itaque ne videar in personam, non in rem dicere sententiam,
censeo ne quis post hunc diem deus fiat ex his, qui ¶ro¾rhw karp˜n Ïdousin aut ex his, quos alit zeódvrow
Æroura: Qui contra hoc senatus consultum deus factus, dictus pictusve erit, eum dedi Larvis et proximo
munere inter novos auctoratos ferulis vapulare placet." Proximus interrogatur sententiam Diespiter Vicae
Potae filius, et ipse designatus consul, nummulariolus: hoc quaestu se sustinebat, vendere civitatulas
solebat. Ad hunc belle accessit Hercules et auriculam illi tetigit. Censet itaque in haec verba: "Cum divus
Claudius et divum Augustum sanguine contingat nec minus divam Augustam aviam suam, quam ipse deam
esse iussit, longeque omnes mortales sapientia antecellat, sitque e re publica esse aliquem qui cum Romulo
possit 'ferventia rapa vorare,' censeo uti divus Claudius ex hac die deus sit, ita uti ante eum qui optimo iure
factus sit, eamque rem ad metamorphosis Ovidi adiciendam." Variae erant sententiae, et videbatur
Claudius sententiam vincere. Hercules enim, qui videret ferrum suum in igne esse, modo huc modo illuc
cursabat et aiebat: "Noli mihi invidere, mea res agitur: deinde tu si quid volueris, in vicem faciam; manus
manum lavat."

(Apocolocyntosis)

 

 


När det gäller den på tavlan nedskrivna versarna av förmodad Vergilius visade det sig vara just så och från Vergilius största epos Eneiden. Liber( bok) 1 ( se nedan!)

 

 

Talia voce refert, curisque ingentibus aeger
spem voltu simulat, premit altum corde dolorem.
210 Illi se praedae accingunt, dapibusque futuris;
tergora deripiunt costis et viscera nudant;
pars in frusta secant veribusque trementia figunt;
litore aena locant alii, flammasque ministrant.
Tum victu revocant vires, fusique per herbam
215 implentur veteris Bacchi pinguisque ferinae.
Postquam exempta fames epulis mensaeque remotae,
amissos longo socios sermone requirunt,
spemque metumque inter dubii, seu vivere credant,
sive extrema pati nec iam exaudire vocatos.

Verg : Aen Lib I   208-219.

Min översättning:

tvekande mellan hopp och fruktan om de kunde tro att de är vid liv eller

att de är döda och inte nu kan höra när man kallar dem.

Glad Påsk!Subvalid  Om detta  kan man läsa i Acke Renanders Medicinsk terminologi. Validus (valeo vara stark, sund osv)stark kraftig;  mäktig sund.

Ordet är kopplat till Sjöbrings konstitutions-faktorer, grundkvaliteter i personlighetsstrukturen.;kapacitet intelligens validitet psykisk energi stabilitet jämnvikt i grundstämningen soliditet tröghet. Alla individer kan klassificeras som normala eller som plus- (super) resp minus- (sub) varianter till en var av dessa faktorer.

I sammanhanget kan det väl var till nytta att påminna om Humoralpatologins olika benämningar på våra olika personlighetskaraktäristika: sanguinisk, kolerisk, melankolisk och flegmatisk. Humoralpatologin sökte förklara sjukdom efter hur våra kroppssafter fördelade sig. En melankoliker hade tex ett överskott av sk svart galla.

 


Så något om mnemoteknik. Konsten att använda knep för att lära sig komma ihåg.

Muserna voro 9 men vad var deras namn?

en liten hexameter till hjälp!

Kalliop(e) Urania Euterp(e) Eratoque Thalia

Clio Melpomene Polyhymnia Terpsichoreque.

Varför inte lära sig Moirerna, den grekiska motsvarigheten till Urdh Verdandi och Skuld? Ödesgudinnorna.

Clotho collum retinet,  Lachesis net, Atropos occat.

Dessa kvinnor hanterade Livets tråd så att Clotho höll i sländan medan Lachesis spann och Atropos klippte av tråden.


 

 

SATOR

AREPO

TENET

OPERA

ROTAS

Följande är det bekanta Palindrom som hittats bla i Pompeji. Nu är det ju inte bara ett palindrom utan även ett Anagram dvs man använder bokstäverna i en mening eller ett ord för att bilda en ny mening/ord.   Av bokstäverna i dessa fem ord kan man bilda Pater Noster på följande sätt:

Pater Noster är inledningen till Herrens Bön. A-O (två gånger) Första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Alfa och Omega.Början och slutet.

anagram.jpg (19109 bytes)

 


4:2 Capitolium

Elever, vi ser en målning på väggen. vad ser ni på bilden?

Vi ser ett högt berg. Det är Capitolium. Även forum romanum ser vi. Men ack forum brinner.

Var är romarna? Aulus ser du romarna?

Jag ser romarna på Capitolium. Kvinnor och flickor, gamlingar och pojkar ser jag på kullen.Även romerska soldater står på kullen.

Vad gör de romerska soldaterna?

Soldater som har svärd bevakar muren.

Varför bevakar de romerska soldaterna muren?

Eftersom Gallerna är på forum och belägrar Capitolium.

Du kan det bra, Aulus. Kan ni historien Marcus och Lucius?

Vi kan historien Philippus.

Även du Marcus? Eller kan du inte historien?

Jag kan historien väl. Den behagar mig

Varför behagar dig historien?

Eftersom den bäste soldaten är Marcus!

Du kan det bra Marcus. Berätta nu historien! Vi lyssnar.

forts följer.
En länk till Petronius  Satyricon i engelsk översättning! Kapitel 5 innehåller Cena Trimalchionis Gästabudet hos Trimalchio


Några Inskrifter från Pompeji Herculaneum och Stabiae