Tur på Fårö den 26 januari 2003

Dämba gård med "kvänni" på höggsta punkten. Kalle Nyberg på den hårda släta stöpisen på Dämba träsk.

Farnaviks träsk söder om Gamla hamn ligger avskild från bebyggelsen. Djupet är inte stort, det varierar mellan 1-3 meter. Här testar  Kalle med

piken en typ av badkarsstor öppning i isen. Dessa ytor med öppet vatten var svåra att upptäcka speciellt i motljus. Vi döpte enligt känt mönster isen till "badkarsis".

Hääärliga blankisståk på Farnaviks träsk. Kalle tar ut skäret.

Vid Farnaviks träsk når gles gammal tallskog ända ner till stranden.

Norrsunds träsk. Vinden krusar vattenytan i "badkarsbrunnen". I motljus och vindstilla är den här typen av svaghet i isen nästan omöjlig att upptäcka.

Runt omkring "brunnen" är isen 20 cm tjock!

Bondans träsk Fåröns västligaste. En aurburg, strandvall, skiljer träsket från det angränsande Östersjön. När vi åkte var havet utanför lungt men tänk att få  uppleva ett stormridet hav utanför !

Infarten till den yttre delen av Bondans träsk.

Ajke ( Eke) träsk nära Sudersand . När vi går ut på isen lyfter ett 30 tal kråkor från isen. De kalasar på två döda svanar som frusit fast i isen.

                                                                                 Samtliga bilder: Foto Örjan Rudstedt