Turer på Mjölhatteträsk december 2002

Bengt Olov Grahn tar ut skären

Solveig Karlström och B.O Grahn vid iskanten Fide

Örjan Rudstedt kryssar mellan agtuvorna på Mjölhatteträsk

Nya snabbfärjan till Gotland.

På havsisen nedanför Fide.

Solveig utanför Fide

                                                                                             Utanför Fide  Bengt och Solveig                                                         Foto: Örjan Rudstedt