Ladusvala  Hirúndo rústica. Inspelad på Mickels i Hablingbo augusti 2002.