NÅGRA FINA STRÄCKOR PÅ STORSUDRET

 

                                                                Obs! Sidan är under uppbyggnad.

sudretkarta.jpg (42188 bytes)

I.  Nisseviken: Två nästan raka vägar ( kvior) som sluttar  mot havet och möts vid badet i Nisseviken.Mycket fin åkyta.ca 7 km.  57.08.898 / 18.17.255                          Parkering vid badet.         

II. Näsudden. Den fina vägsträckan börjar någon km sv Näs k:a och går sedan i vintras ända ut till havet.  Man åker omgärdad av vindsnurror.totalt ca 3km.               Parkering vid vindkraftsinformationen.

III. Gotlands vackraste vägsträcka? Från Vamlingbo till yttersta spetsen på Hoburgen. Tyvärr inte bästa kvalitet på asfalt. max en 4:a när den är som bäst. Cave koskit som ligger av och till på vissa bitar av vägen. 6km. Parkering vid restaurangen Hoburgen eller ett fåtal platser vid vägskälet mot väg142.

IV. Ett parti på den väg som går mellan Hemse och kustväg 140. Skyltad mot Sproge från Hemse. ca 3,5 km. Parkering ca 1km öster om avtaget mot Hablingbo.

V. Kustväg 140 som går mellan avtaget mot Silte och norrut mot avtaget Eksta. Asfalt av högsta kvalitet. Ca 6 km. Parkering i anslutning till Sproge k:a

VI. Liten vägsnutt från Fide k:a i utförslöpa ner mot kustväg 142. Nylagd asfalt.Högsta kvalitet. Färden kan sedan fortsättas söderut mot Burgsvik på något sämre beläggning.ca 6km. Parkering vid Fide k:a.Dessutom har tillkommit två nybelagda kvior på vägen till Burgsvik.Den första skyltad Västergårds är 1km lång och går upp mot Fide kyrkväg. Den andra Gislekvian är 1km ock går även den upp till Fide kyrkväg. Strax efter det man kommit in i Burgsviks samhälle går en avtagsväg tv skyltad Öja k:a. Den har mkt bra beläggning och är ca 1km. Burgsviks samhälle har genomgående mkt fin asfalt. Några sträckor kan nämnas: vägen till hamnen dryga 1km. Vägen mot Faludden och Hamra, 2 km har helt otroligt  fin asfalt. En beläggning med relativt grovt grus i asfalt som har "blött" ger en helt slät nästan ljudlös åkyta.

Sammanfattningsvis får man ihop mellan 25 och 30 km väg med mycket bra åkyta på denna sträcka.

VII. Vägen mellan Hemse och Ronehamn. En mycket bra sträcka med mkt fin asfalt hela vägen. Trafiken sparsam för det mesta även under höägsäsong. I Ronehamn kan man handla fisk samt avnjuta ortens egengjorda glass. Fiskehamnen med trålarna är sevärd. 12 km.

VIII. Går mellan Rone kyrka nordostvart mot Stale.Fram till avtaget mot Stale håller vägen en dryg 4:a, 2km. Vägen mot Stale har högre kvalitet och är 3km.

IX. Vägen som straxt söder om Hamra leder ner mot Holmhällar; Vändburg och Suderhälsan. Håller en dryg 4:a hela vägen fram till Suderhälsan( Vändburg) och ytterligare några hundra meter sydvart. Därefter en god 3:a fram mot Holmhällars Pensionat.

X. Går från Hamra mot Burgsvik. 2km

XI. Hemse -Herte 18 km. Från Hemse vägen norrut mot Visby. Vid  avtaget mot Stånga följer man vägen tills man kommer till vägen som är skyltad När och Burs. Man passerar genom Burs . Vid "Violas Cafe" tar man avtaget tv mot När. Efter några km har man ett avtag th skyltat Gläves 1 km. Man följer denna väg i drygt 3 km till man kommer till en större väg mot Närshamn. Denna väg har lite sämre asfalt men redan efter 1km når man avtaget mot Herte. Denna väg är utsökt både vad vägbeläggning och omgivningen beträffar. Genomgående asfalt av bästa kvalitet med undantag för några kortare partier.