TUR VID LOJSTA PÅ SÖDRA GOTLAND

4/2  2000

loista1.jpg (45886 bytes)

svartisen.jpg (77452 bytes)

 

lojsta2.jpg (53952 bytes)

Samtliga bilder Örjan Rudstedt ©

En liten beskrivning av denna tur hittar du under SSSK:s hemsida  Färdrapporter Privata turer