Inlines Gotland 2002

Peter Lundman  rustar sug inför återfärden till Hemse.

Klickar man på bilden kan du se en kortare videosekvens med Peter när han åker runt i Ronehamn.