Humlemortel. Sannolikt 1700-tal.                                                                                                                                   Sept 2002

index