JULAFTONTUR FIDE-BURGSVIK  2002

Foto: Örjan Rudstedt 2002