Inscriptiones parietariae Pompeianae, Herculanenses, Stabianae selectae

labyrinth.gif (55293 bytes)


dipinti.gif (8410 bytes)

 

M.HOLCONIUM PRISCUM  II VIR.I.D.POMARI UNIVERSI CUM HELVIO VESTALE ROG.                  C.I.L 202

Alla frukthandlare jämte Helvius Vestalis förelår Marcus Holconius Priscus till borgmästare

All fruitsellers and Helvius Vestalis want M.Holconius Priscus as major

 

Exempel på en inscriptio picta (Dipinti)

Vanligen målad med röd färg

Dipinto usually painted in red.

graff.gif (4067 bytes)

Gaius Hadius Ventrio eques natus romanus inter beta et brassica.         C.I.L 4533

Gaius Hadius Ventrio romersk riddare född mellan rova och kål

Gaius Hadrius Ventrio roman knight born between turnip and cabbage

 

Exempel på graphio scripta (graffiti)

Kratsat med något spetsigt föremål.

Graffito made with a sharp object.

 

 

Vibius Restitutus hic solus dormivit et Urbanam suam desiderabat.       C.I.L 2146 g

Vibius Restitutus sov här ensam och längtade efter sin egen Urbana.

Vibius Restitutus slept here alone longing for his Urbana


 

Admiror, pariens, te non cecidisse ruinis, qui tot scriptorum taedia sustineas.     C.I.L 1904

Det förundrar mig, vägg, att du inte rasat ihop du som måste stå ut med så många "klottrares" äckel.

Wall, I wonder why you haven´t gone to pieces having to stand so many writers nonsence


 

(Quis)quis amat valeat, pereat qui nescit amare, bis tanto pereat, quisquis amare vetat      C.I.L 4091 (g)

Må det gå dem väl som kan älska och illa dem som inte kan och två gånger så mycket må det gå dem illa som förbjuder en att älska.

Long live all lovers and  to hell with those who can´t and double curse for those who loving forbid.


 

Miximus in lecto, fateor, peccavimus, hospes, si dices "quare"? nulla matella fuit.    C.I.L 4957

Vi har pissat i sängen, jag erkänner det, gästvän,vi har syndat och om du frågar varför så var det för att det inte fanns någon potta.

We have pissed in bed I admit, my host we have done wrong; if you ask why there wasn´t a chamberpot.

 


Proeliare Gangens Caesar te spectat

Kämpa Gangens, Caesar ser dig!

Fight Gangens,  Caesar is watching you!


Puteolanis feliciter, omnibus  Nucherinis felicia, et uncu Pompeianis, Petecusanis        C.I.L 2183

Hell Puteolanarna och alla från Nucheria    och kroken åt Pompeianarna och Pithecusanerna

( Ischia)

Long live  people from Puteoli  and Nucheria and the hook  to  Pompeians and Pithecusans.


C.Iulium  Polybium aed.o.v.f. panem bonum fert.            C.I.L 429

Rösta på C.Iulius Polybius till edil; han bakar gott bröd

Elect C.Iulius Polybius  aedil; he is a good baker


Restitutus multas decepit sepe puellas.                      C.I.L.   5251 (g)

Restitutus har ofta bedragit många flickor

Restitutus has often deceived many girls

 

Översättning från latinet

Translation:  Ö Rudstedt© all rights reserved

Back to Pagina Domestica Prima